Jy is nou hier: Visie
 

 

Die doel van die Dienssentrum

 

Om die nodige ondersteunende hulpdienste aan ouer persone te lewer. Om verrykende, sosiale en geestelik geleenthede te skep wat ouer persone in staat stel om so lank as moontlik selfstandig en aktief as volwaardige lede van die gemeenskap te kan funksioneer.

 

   

Visie

 

Missie

 

Kernwaardes

Die dienssentrum se visie is om sodanige dienste te lewer ten einde afgetredenes in staat te stel om so lank as moontlik in die gemeenskap te kan bly funksioneer.

 

 

 
Om die beste bejaardesorg dienste in Potchefstroom te lewer.
Om die mees koste effektiewe, kwaliteit dienste te lewer.
Om kliënte tevredenheid te waarborg.
Om dienste met deernis te lewer.

 

 
Fokus op kliënt se menswaardigheid.
Lewer dienste met empatie.
Funksioneer binne multidissiplinêre span.
Monitor kliënte tevredenheid.
Lewer dienste binne wetlike en etiese standaarde.
Fokus op produktiwiteit en kreatiwiteit.
Stel hoë standaarde deur voortgesette indiensopleiding.

 

 

 

 

Tuisblad | Dienste | Visie & missie | Kontak ons | Personeel | Video | Donasies

     
This website is designed and maintained by Coenie Calitz - cjcalitz@gmail.com